Biệt thự GS Metrocity đẳng cấp và gần gũi thiên nhiên.

Biệt thự GS Metrocity dự kiến ra mắt thị trường. Biệt thự GS Metrocity có thể là dòng sản phẩm đầu tiên được ra mắt thị trường khi dự án khởi động lại. Sau thời gian hoàn tất các thủ tục đầu tư, chọn nhà thầu, thiết kế chi tiết dự án Metrocity chuẩn bị […]